JURY

Prof. Dr. Murat HATİPOĞLU

1963 İzmir doğumludur. Gemoloji (süstaşı-mücevhertaşı bilimi) kelimesinin Türkiye’de bilimsel ve mesleki literatüre girmesini sağlayan ilk bilim insanıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü 1984 yılında birincilikle bitirdikten hemen sonra, kuyum zanaatının alaylıdan mektepliye geçişinin miladı sayılabilecek kuyum-mücevher üzerine bir akademiksel branşın kurulmasını sağlayan kişilerden birisi olmuştur.

Buna bağlı olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı ve Tasarım Programı’nda Mineralog, Gemolog, Arkeo-Gemmolog, Adli-Gemmolog ve Mücevher Uzmanı olarak 1984 yılında akademik kariyerine başlamıştır. Bu yıldan itibaren Gemoloji’nin hem akademiksel hem de sektörel olarak Türkiye’de yerleşmesi ve gelişmesi için uzun ve meşakkatli bir uğraşıya girerek, bu sayede 40 yıldır üniversite düzeyi teorik ve pratik mücevher öğretisi ile sektöre 1.000’den fazla kalifiye eleman kazandırmıştır.

Aynı zamanda 2004 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süstaşları Anabilim dalında halen Gemoloji Yüksek Lisans öğretisini yürütmektedir. 2011 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi, Milas Müzesi ve Bodrum Sualtı Müzesi’nde bulunan yüzlerce antik dönem süstaşlı ürünlerin ilk kez arkeo-gemolojiksel envanterini de çıkartarak, müze kayıtlarını oluşturmuştur. 2015 yılından itibaren Arkeo-gemolojinin Türkiye üniversiteleri içerisinde ilk kez Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde, ve akabinde de Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü’nde Arkeo-gemoloji derslerinin lisans öğretisini yapmaya başlamıştır.

Prof. Dr. Mehmet Lütfi HİDAYETOĞLU

1981 yılında Konya’da doğdu. Endüstriyel Tasarım Ön Lisans Programı’nı 2001 yılında, Gazi Üniversitesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü’nü ise 2004 yılında birincilikle tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2006 yılında Yüksek Lisans ve 2010 yılında Doktora derecesi aldı.

2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak, 2011 yılının başında ise Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. 2014 yılı başında Doçent, 2019 yılında ise Profesör unvanlarını almıştır. Halen Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İç mimarlık, mekansal algı, çevresel psikoloji, geleneksel sivil mimari, mobilya tasarımı, sürdürülebilirlik konularında uluslararası birçok akademik makale ve bildiri yayımlamıştır.  Özgün tasarımları ile A Design Award Competitions başta olmak üzere birçok uluslararası ve ulusal yarışmadan ödül almıştır. Alanında patentleri ve tasarım tescilleri bulunmaktadır. Akademik çalışmaların yanı sıra özellikle tasarım yarışmalarına odaklanmakta, farklı tasarım yarışmalarında jüri üyelikleri yapmaktadır. Ürün tasarımı alanlarında butik tasarımlar yapmaya ve dezavantajlı kullanıcı gruplarına yönelik teknoloji tabanlı projeler geliştirmeye devam etmektedir.

Doç. Haldun ŞEKERCİ

1974 yılında Antalya’da doğdu. Kuyumculuk ve sarraflığın baba mesleği olması sebebi ile kalfa-usta seviyesinde üniversite eğitimine kadar aktif olarak kuyumculuk mesleğinin tüm alanlarında çalıştı. Ön Lisansta 2001 yılında Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Takı Teknolojisi Bölümü’nden; Lisansta 2004 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Bölümü’nden, Yüksek Lisansta 2006 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları Bölümü’nden; Doktorada 2014 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları Bölümü’nden mezun oldu 2005-2015 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Kütahya MYO El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı’nda çalıştı.

2015 yılından beri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Bölümü Takı Tasarımı ve İmalatı Ana sanat Dalında Bölüm Başkanı ve Ana sanat Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. Bunlara ek olarak Üniversitede ve Fakültede çeşitli idari ve akademik görevleri de yürütmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, dergilerde bildirileri ve makaleleri yayınlanmıştır. Bilimsel yayınlarda editörlükleri bulunmaktadır. Yine ulusal ve uluslararası karma ve kişisel birçok sergisi mevcuttur. Çeşitli dergilerde hakemlikleri ve yarışmalarda jüri üyelikleri de bulunmaktadır.

Doç. Dr. Nesrin YEŞİLMEN

1985 yılında Mardin’de doğmuş ve eğitim hayatının önemli bir bölümünü Mersin’de tamamlamıştır. Sanat kariyerine odaklanarak, 2014 yılında Heykel Bölümü’nde yüksek lisans derecesini elde etmiş ve 2018 yılında “Takının Tarihsel Gelişim Süreci ve 21. Yüzyılda Takı Anlayışı: Seramik – Metal Kili ile Çağdaş Takı Yorumlamaları” başlıklı teziyle Seramik Anasanat dalında Sanatta Yeterlilik unvanını kazanmıştır.

2018 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlamış ve aynı dönemde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ile El Sanatları Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2021 yılı itibarıyla Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Doçent unvanıyla akademik kariyerine devam etmektedir.

Doç. Dr. Nesrin Yeşilmen’in eserleri, yurt içinde çeşitli resmi ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Sanatçı, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok sempozyuma katılım sağlamış ve takı alanında uzmanlık sahibi olarak ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleler yayımlamıştır. Takı sanatçısı olarak kendi ürettiği koleksiyonlar ile Almanya, Viyana, Budapeşte, Sırbistan, Mısır, Kuveyt, Ukrayna, Polonya’da kişisel sergiler açmış ve birçok ülkede karma takı sergilerine katılmıştır.

Dr. Raife YAŞAR EYİLER

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde İstatistik-Sosyal Siyaset bölümünde lisans, İşletme Fakültesi’nde yüksek lisans, 2014 yılında; İktisat Fakültesi’nde yüksek lisans yapmış ve 2019 yılında “Kuyumculuk Sektörünün Uluslararasılaşmasında Markalaşmanın Önemi” konulu doktora tezini savunmuş ve diplomasını almıştır.

Avrupa Birliği’nin düzenlediği “Avrupa Pazarına Uyum” eğitimi ve stajını, London School of PR’da Stratejik İletişim eğitimini tamamlamıştır. ISO 9001:2008 Denetçi Sertifikası, EFQM Lead Assessor Sertifikası sahibidir. Marketing Simulation Game Oyun Teorisi’nde 2.lik ödülü almıştır. 2019 yılında Mentorluk eğitimini tamamlamıştır.

Profesyonel olarak, İTO’da Araştırma Uzmanı, Sümerbank Holding’de İşletme Müdür Yardımcısı, Koç Allianz Sigorta’da Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2002’den bu yana, KOBİ niteliğindeki işletmelerde pazar yapılanması, uluslararasılaşma ve markalaşma alanında danışmanlık hizmeti vermiştir.

2023 yılından bu yana Altınbaş Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yurt dışı pazar araştırma kitapları, İhracatçı ve İthalatçı İşletmeler Profil Araştırmaları, Müşteri Memnuniyet Araştırmaları ve İşletme Stratejik Eylem Planı Oluşturulması çalışmaları, Hizmet Şirketlerinde Süreç İnovasyonu, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yenilikçi Girişimlerde Bilginin Ticarileştirilmesi Araştırması, Altın ve Mücevher Sektörü Rekabet Analizi” uzun soluklu çalışmalar olup bu araştırma ve projelerin çıktıları kitap haline getirilmiştir. Hakemli ulusal ve uluslararası dergi ve yayınlarda makaleleri, hakemli konferanslarda sunumları yer almaktadır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve İktisadi Araştırmalar Vakfı Tez Ödüllendirme Yarışması’nda jüri üyesidir.

Manuk DURMAZGÜLER

1995 yılında, 13 yaşında adım attığı Kapalıçarşı’da mücevher sektörüne girdi. El işçiliğinin bu mesleğe yatkın olmasının avantajıyla çıraklığından itibaren birçok büyük ve kaliteli mağaza için ürünler hazırlayan Durmazgüler, sadekarlık zanaatını gerçekleştirmektedir. 2007 yılına kadar çeşitli atölyelerde çalışan Durmazgüler, daha sonra Cağaloğlu’nda kendi atölyesini açmıştır. Çeşitli mücevher mağazalarına ve tasarımcılara ürün hazırlayan Durmazgüler, zamanla kendi tasarımlarına da vakit ayırarak, Manuk’s Workshop adı altında ürünlerini satmaya başlamıştır.

Manuk’s Workshop markasıyla altın, gümüş ve değerli taşlar kullanarak her biri birbirinden farklı ve eşsiz tasarımlar yaratan sadekar Manuk Durmazgüler, her biri birer parmak izi gibi birbirinden farklı tasarımlara hayat veriyor. Manuk’s Workshop’un tüm tasarımları tamamen el işçiliğiyle yapılıyor ve kullanılan her materyalin doğal ve işlenmemiş olması sebebiyle her tasarım farklı bir formda ve eşsiz oluyor.

Müge ONAN

Saint Benoit Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezuniyetinin ardından, sanata ve tasarıma duyduğu aşk ile La Salle akademide moda tasarımı eğitimi alan Müge Onan, Gilan ve Tiffany & Co.’da üst düzey yöneticilik ve ardından uluslararası mücevher markalarına danışmanlık yaptıktan sonra 2014 yılında kendi markası Monan’ı kurdu.

Aralarında resim, seramik ve heykel gibi branşların bulunduğu güzel sanatların pek çok dalıyla ilgilenen Müge Onan’ın sanata olan bu tutkusu; meslek olarak “mücevher”i seçmesine neden oldu. Mücevher işçiliğinin bir sanat dalı olduğuna inanan Müge Onan, mücevher sanatının benzersiz olmasının nedeninin ise her biri doğanın mucizesi olan nadide taşları, hayal gücü ile birleştirmekte saklı olduğunu belirtiyor.

Müge Onan’a göre mücevher sanatının bir başka büyüleyici yanı; insanların en özel anlarını ölümsüzleştirmesidir. Monan mücevherlerinin; insanların en özel anlarının birer parçası olacakları düşüncesi ile yola çıkan Onan, Monan’ın misyonunu nesilden nesile aşk, tutku ve mutluluk aktaran mücevherlere imza atmak olarak tanımlıyor.

Sertaç ERSAYIN

YEKON Başkanı (Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği) olan Sertaç Ersayın, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden Lisans, Koç Üniversitesi’nden ise Executive MBA derecelerini tamamlamıştır. Tasarımın yaratıcı, üretken, katma değer sağlayan gücüne, ulusal ekonomiye, sosyal refaha, daha nitelikli bir yaşam kültürüne ve rekabetçi etkisine inanmaktadır. Yaşam kalitemizi arttıran nesnelerin, çözümlerin aynı zamanda çevre duyarlılığı yüksek olan odakları ve insanı merkeze alan yaklaşımları buluşturduğuna inanmaktadır.

Ersayın, seri şekilde üretilen birçok farklı ürün kategorisinde Endüstriyel Tasarımcı, Yönetici, Direktör ve C-level yönetici olarak Türkiye ve yurt dışında önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Beyaz eşyadan yapı grubuna, küçük ev cihazlarından mobilyaya, elektronik ürünlerden tasarım stratejilerine ve tasarım politikalarından yaratıcı endüstrilere kadar birçok farklı alanda projeler geliştirmiş ve yönetmiştir.

IF Design Award, Design Turkey, Design Intelligence Award, Shenzhen Industrial Design Awards, Design Management Award, Golden Pin, Seoul Design Award gibi birçok farklı uluslararası tasarım yarışmasında jüri üyesi olarak görev almıştır. Kadir Has Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi’nde yarı zamanlı görev alan Ersayın, aynı zamanda firması ile farklı sektör ve alanlarda danışmanlık hizmetini vermeye devam etmektedir.

Gülnur ÖZDAĞLAR

Gülnur Özdağlar, grafik tasarım ve fotoğraf üzerine çalışmış, mimarlık ve dijital sanat dallarında ödüller kazanmış bir mimar. Uzun yıllar bilgisayarda çalıştıktan sonra elleriyle “yapma” konusunda duyduğu özlemle yaptığı denemeler, plastik şişeleri benzersiz ruhani şekillere eritmeye dayalı kendi tekniğini geliştirmesine yol açtı.

İlk plastik takı koleksiyonunu 2008 yılında sergiledi ve bu sergi mimarlık mesleğini bırakıp tam zamanlı sanatçı olarak çalışmasına neden olacak kadar ilgi gördü. 2008 yılından bu yana her yıl yeni bir koleksiyon tasarlıyor ve sergiliyor.

Plastikleri dönüştürme sırasında malzemenin kaybettiği nitelikler yerine emek ve sanatsal değer ekleyerek daha yüksek nitelikte bir ürün elde etmeyi amaçlıyor. Çöpe atılan bu nesnelerden evimizi, hatta kendimizi bezeyeceğimiz güzellikte şeyler, “arzu nesneleri” yaparak “geri dönüşüme” dikkat çekmek, özendirmek istiyor.